Zielony Szlak Widokowy – Ojców

Zielony szlak w Ojcowie

Piękno Zielonego szlaku widokowego w Ojcowie poznamy tylko wybierając się tam osobiście. Poniżej skrót i przykład wycieczki razem z galerią, która oprowadzi Cię po tym krótkim, ale pięknym szlaku. Zapraszamy!

Zielony szlak to jedna z najbardziej malowniczych tras w Ojcowskim Parku Narodowym, o długości ok. 2 km. Ścieżka ma swój początek przy kasie do Jaskini Ciemnej (trasa pokrywa się z przebiegiem szlaku zielonego), ok. 100 m od Bramy Krakowskiej, w pobliżu Skały Krukowskiego. Znajdują się na niej przystanki z tablicami edukacyjnymi oraz punkty widokowe. Trasa prowadzi na Górę Koronną, masyw skał wapiennych złożony z odosobnionych baszt i iglic, z których najciekawszą formę przybrała Skała Rękawica. Najwyższy punkt wznosi się ok. 100 m nad dnem Doliny Prądnika. Możemy też wybrać się na szlak widokowy od strony Smardzowic, kosztując przy okazji Wina w lokalnej winnicy. Trasa została opisana tutaj.

Wycieczka zielonym szlakiem widokowym

Na szlak widokowy prowadzą trzy wejścia. Jedno od strony Smardzowic, drugie od południa Doliny Prądnika i trzecie przy Kasie Biletowej do Jaskini Ciemnej.

Idąc od strony Smardzowic, zobaczymy Górę Okopy, jedno z najważniejszych miejsc na tym szlaku. Ścieżka prowadzi przez Wzgórze Okopy (poniżej na zdjęciach) – jedno z najwyższych wapiennych wzgórz w Ojcowskim Parku Narodowym. Zachowały się tu pozostałości grodu z XIII w. Obok lasów ważnym zbiorowiskiem są występujące tu zespoły kserotermicznych muraw naskalnych. Końcowy etap ścieżki prowadzi dnem Doliny Prądnika do centrum Ojcowa i pokrywa się z trasą szlaku żółtego i czerwonego.

Następnie:

Skały Koronne to bardzo majestatyczny masyw skalny. Jedną z wizytówek Doliny Prądnika jest Rękawica, zwana też Pięciopalcówką lub Białą Ręką – wybitna skała o charakterystycznym kształcie. Zbudowana jest z jurajskich wapieni. Znajduje się w środkowej części Doliny Prądnika, na jego zachodnim zboczu w masywie Góry Koronnej i wznosi się ok. 85 m powyżej dna doliny.

Kolejnym etapem trasy jest zejście do Jaskini Ciemnej. Tutaj niestety aby wejść musimy mieć bilet, który trzeba zakupić na samym dole. Dlatego chcąc wejść do Jaskini, najlepiej właśnie od strony Kasy biletowej zwiedzać szlak widokowy.

Wycieczka do Ojcowa – Sprawdź jaki szlak wybrać >>

Mapa szlaku ZIELONEGO

Zobacz trasę na mapie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *