Brama Krakowska

Brama Krakowska to, jak nie wszyscy wiedzą, jedna z kilku skalnych wrót w Ojcowskim Parku NarodowymJest bardzo „ładnym” przykładem klasycznej bramy ze skały. Jej kształt idealnie ją przypomina.

Lokalizacja

Za skałami znajdują się dwa wąwozy – Skałbania i Ciasne Skałki – a obok słynne źródełko miłości.

Skąd wzięła się nazwa Brama Krakowska?

Nazwa wywodzi się z historii tego miejsca, bowiem rejony Ojcowa były na trasie handlowej. Prowadził tędy bardzo uczęszczany szlak kupiecki z Krakowa na Śląsk. Wrota bramy otwierały się na dolinę, dlatego mówiono, że jest do brama Krakowska. Nie potwierdzają tego źródła, jednak przyjęto taką wersję jako najbardziej prawdopodobną.

 

Budowa Bramy Krakowskiej

Widoczne dwie kolumny zbudowane są z odpornych na wietrzenie bloków z wapieni skalistych o wysokości ok. 15-20 metrów, lewa kolumna – co widać na zdjęciu – jest wyższa. Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne. W skałach bramy możemy gołym okiem ujrzeć spękania pionowe i ich płaszczyznę oraz poziome ułożenie składników skał osadowych w postaci warstw o wyraźnie zaznaczonych granicach wapiennych. Co bardziej wytrawni badacze przyrody zauważą, że obydwie kolumny pokrywa murawa kserotermiczna, w której dominuje kostrzewa blada, liczne są też kolonie porostów nadające jej miejscami czarne, białe lub ceglaste wybarwienia.
Dla spostrzegawczych: W  kolumnie bramy zamontowany jest obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej.  Na przeciwko bramy są dostępne ławeczki.

Brama Krakowska w Literaturze

Bramę Krakowską utrwalił w swoich wierszach Józef Cyra (Sonety Ojcowskie).

Legenda dotycząca Bramy Krakowskiej

Jak głosi legenda, odległość dzieląca kolumny Bramy Krakowskiej z roku na rok stale się zmniejsza. Gdy skały całkowicie „zejdą” się, nastąpi  koniec świata. Dlatego też przechodzący przez „wrota” umieszczają pod nimi kije, starając się tym samym uniemożliwić ich przesuwanie się. Jak będziesz w tym miejscu sprawdź czy jakieś podpory tam stoją. Nie możemy przecież doprowadzić do końca świata 😉