Ojcowski Park Narodowy

Podstawowe dane o Ojcowskim Parku Narodowym:

Rok utworzenia 1956 rok.
Powierzchnia 2146 ha, w tym lasów 1529 ha,
Ochrona ścisła: 12%, ochrona częściowa: 66% powierzchni.

Adres dyrekcji:
32-047 Ojców 9
tel./fax(0-12) 389 10 39, 389 20 05, 389 14 90

Długoąć szlaków turystycznych: łącznie ok. 23 km.
Frekwencja turystyczna średnio ok. 200-300 tys. osób/rok.

Przyroda Ojcowskiego Parku Narodowego

Ojcowski Park Narodowy to wyjątkowa enklawa przyrody. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych, chroni przy tym przyrodę o wyjątkowym bogactwie.

Park położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – zwanej często Jurą. OPN obejmuje najcenniejszy odcinek Doliny Prądnika. Dolina jest wycięta w wapieniach jurajskich, stąd pochodzi nazwa tego regionu – Jura. Procesy krasowe wytworzyły duże zróżnicowanie form skalnych w postaci masywów, bram, baszt, iglic czy maczugi ;). Na terenie parku znanych jest ok. 400 jaskiń, niektóre z nich zawierają stanowiska paleontologiczne i archeologiczne o dużym znaczeniu naukowym.

Atrakcje Ojcowskiego Parku Narodowego

Walory przyrodnicze, prócz licznych skał i legend, to między innymi zwierzęta jakie możemy spotkać na swojej drodze:

Charakterystycznymi ssakami parku są nietoperze. Spośród 25 gatunków żyjących w Polsce, na terenie OPN i najbliższej okolicy stwierdzono ok. 17. Dość często spotkać je można w czasie hibernacji w jaskiniach. Stylizowaną sylwetka nietoperza jest umieszczona w godle parku.

Ssaki parzystokopytne reprezentują sarna (ok. 150 okazów) i dzik, którego liczba wskutek migracji ciągle się waha i wynosi od kilku do ok. 20 osobników.

drapieżników najczęściej można spotkać lisa (ok. 60 osobników), natomiast rzadziej spotyka się borsuka, kunę leśną, tchórza i gronostaja.

Spotkać można także gryzonie, takie jak zając szarak, wiewiórka, mysz leśna i nornica ruda. Nad wodami Prądnika żyje piżmak – gatunek pochodzący z Ameryki Północnej, który sprowadzony w 1905 r. dla celów hodowlanych do Czech, w 1925 r. przedostał się do Polski.

Z ptactwa dostrzec można takie gatunki jak jastrząb, krogulec, myszołów, sokół pustułka oraz rzadko spotykane kobozy i trzmielojady, a z nocnych także puszczyka i sowę uszatą.
Z innych ptaków spotyka się bociana czarnego, 4 gatunki gołębi (grzywacza, siniaka, turkawkę i sierpówkę), oraz liczne gatunki ptaków śpiewających (drozda, kosa, 6 gatunków sikor, ziębę, wilgę i rudzika oraz przylatujące tu na zimowiska kwiczoły, jemiołuszki i czeczotki). Opócz tego OPN zamieszkuje 8 gatunków dzięciołów, z których najbardziej interesujący jest dzięcioł czarny.|

Z gadów występują: padalec zwyczajny, jaszczurka zwinka oraz żmija zygzakowata, a także zaskroniec zwyczajny i gniewosz plamisty.

Dodatkową atrakcję stanowi hodowla pstrąga potokowego, którego można spróbować w okolicach zalewu rekreacyjnego. znajduje się on przy zejściu ze szlaku czarnego – od strony Groty Łokietka (główna droga w kierunki ruin Zamku Ojcowskiego).

Turystyka

Wybitna atrakcyjność turystyczna i położenie w pobliżu Krakowa czy Olkusza powodują, że Ojcowski Park Narodowy jest masowo odwiedzany tak przez grupy szkolne, jak i turystów indywidualnych. Dominują przy tym pobyty jedno-dwudniowe, a nawet kilkugodzinne, bowiem całą Dolinę Prądnika można zwiedzić w ciągu jednego dnia. Oczywiście musimy przy tym dobrze gospodarować czasem ponieważ część atrakcji jest dostępna wyłącznie w określonych godzinach. 

Turystyka ma charakter krajoznawczo-rekreacyjny i jest to głównie turystyka piesza, z rosnącym udziałem rowerowej, ze względu na przyrost szlaków rowerowych. Ojcowski Park Narodowy jest mały, przez co nawet samo przemieszczanie samochodem zostało tam mocno ograniczone.

Infrastruktura turystyczna jest bogata – na terenie parku znajduje się kilka toalet, w centrum liczne knajpki, na skrzyżowaniach szlaków: ławeczki, miejsca odpoczynku, udostępnione do zwiedzania jaskinie (Łokietka, Ciemna), parkingi itp. W centrum Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się muzeum i ruiny zamku Kazimierzowskiego (Ojcowskiego), w której znajduje się całoroczna baza noclegowa. Przez park przebiega droga publiczna, głównie użytkowana przez rowerzystów.

Polecany szlak
ZIELONY – Widokowy, zobacz optymalną trasę – Sprawdź propozycję wycieczki do Ojcowa.

Uprawnione usługi przewodnickie po parku:

Biuro Usług Turystycznych „Ojcowianin”, tel. (012) 389-20-89
Tomasz Żmudzki, tel. 512-956-381
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, Oddział w Ojcowie, tel. (012) 389-20-10
KL Minerals and Education Krzysztof Lelek, 605-467-891
Jarosław Kwapień Usługi Przewodnickie, 666-543-222