Zwiedzanie OPN w czasach pandemii COVID-19

W  związku  ze  znoszeniem  ograniczeń  spowodowanych  pandemią  wirusa SARS-CoV-2  w  udostępnianiu  obiektów  dla  turystów Ojcowski Park Narodowy poinformował,  że  od  9  maja  br.  udostępniony  będzie  dziedziniec  zamku  Kazimierzowskiego  bez  ekspozycji  historycznych  znajdujących  się  w  baszcie  straży  i  wieży  zamku.