Jaskinia Ciemna

Jak sama nazwa wskazuje, w tej jaskini przyda się latarka. Jest to jedna z najmniejszych jaskiń, którą można zwiedzać z przewodnikiem w Ojcowskim Parku Narodowym. Mieści się na szlaku widokowym, odwiedzanym przez największą rzeszę turystów.

Lokalizacja


Sprawdź szlaki lub propozycje wycieczki do Ojcowa.  Pamiętaj, że kasa – gdzie kupisz bilet – znajduje się przy asfaltowej drodze, a nie przy samej Jaskinie(!)

Kiedy jest otwarta?

Otwarta od 22 kwietnia do 8 października w godzinach od 10.00

do 17.00 (kwiecień-wrzesień).
do 16.00 (październik).
UWAGA! Nie ma możliwości rezerwacji godzin wejścia do jaskini.

Ceny biletów?
» opłata normalna – 7,00 zł
» opłata ulgowa – 5,00 zł
z Kartą dużej rodziny 50% zniżki.

Ulga: Opłata ulgowa przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, opiekunom grup (1 opiekun na 10 uczestników) oraz emerytom i rencistom (za okazaniem stosownej legitymacji uprawniającej do zniżki).

Bez opłat wchodzą: pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, Lasów Państwowych, dzieci do 5 lat oraz uczniowie i nauczyciele szkół z gmin: Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zielonki.

Aktualna informacja do uzyskania w kasie na terenie Parku.

Najważniejsze informacje:

-> Jaskinia Ciemna udostępniona jest dla turystów, jednak można ją zwiedzać wyłącznie w grupach z dyżurującym Przewodnikiem Ojcowskiego Parku Narodowego, będącym cały czas przy kasie biletowej w trakcie jej otwarcia.
-> Jaskinia nie jest oświetlona elektrycznie. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem za pomocą świeczek lub własnej latarki.
-> Bilety do nabycia tylko w kasie jaskini, przewodnik dyżurny nie sprzedaje biletów (kasa znajduje się przy szlaku zielonym w dolinie Prądnika, u podnóża Góry Koronnej, 400 metrów przed jaskinią).
-> Jaskinia łatwa do zwiedzania, temperatura ok. 7*C.

Pamiętaj! Jaskinia Ciemna jest położona na ternie Ojcowskiego Parku Narodowego. Każdego zwiedzający jest zobowiązany przestrzegać regulamin OPN-u.

Kilka słów o Jaskini Ciemnej w Ojcowie

 

Jaskinia Ciemna znajdująca się w Ojcowskim Parku Narodowym, zaliczana jest do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce. Stanowi fragment dawnego systemu podziemnych korytarzy i komór, o łącznej długości 230 m, na który składają się: dzisiejsza właściwa jaskinia (zamknięta żelazną kratą) tuż na prawo od niej Tunel, a za nim tzw. Ogrojec  – który pełni rolę skalnego dziedzińca, otoczonego z trzech stron skałami, który przechodzi w tunel zwany Oborzyskiem Wielkim. Zarówno dziedziniec przed jaskinią, jak i Ogrojec, powstały wskutek zawalenia się stropu jaskini, zapewne jeszcze przed epoką lodowcową. Wnętrze jaskini jest zakopcone przez pochodnie z którymi ją dawniej zwiedzano. Dodatkowo, zabarwienie powstało dzięki zawartości związków żelaza i manganu w naciekach. Występują również nacieki o naturalnym, białym kolorze.

Jak wygląda Jaskinia Ciemna?

Jaskinia Ciemna składa się z dużej komory, przechodzącej dalej w zwężający się korytarz. Komora wstępna jest największa ze wszystkich znanych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jej długość wynosi prawie 90 m, szerokość ok. 20 m, a wysokość dochodzi miejscami do kilkunastu metrów. Dno jaskini jest wyścielone grubą warstwą osadów. Miejscami może być ślisko.

W Jaskini widać masywne stalagmity, z których jeden swym kształtem przypomina lwa. W stropie widoczne są tu koliste zagłębienia, tzw. kotły wirowe, powstałe w warunkach całkowitego wypełnienia kanału krasowego przez wodę.

W Jaskini natrafiamy także na masywny słup skalny (filar), stanowiący fragment ściany dzielącej tę część jaskini na dwie mniejsze. Strop jaskini na lewo od słupa jest pokryty dużą ilością małych nacieków, a mianowicie stalaktytów rurkowych, tzw. makaronów. 🙂

Więcej ciekawych faktów przedstawi wam dyżurny przewodnik OPN, który oprowadza i opowiada o Jaskini.

Wnętrze jaskini jest bardzo wilgotne, temperatura wynosi ok. + 7*C przez cały rok. Z fauny oprócz owadów bezskrzydłych można spotkać w niej ćmy i białe wije, zimują tu także nietoperze (nocki duże i podkowce małe) w liczbie ok. 15-20 okazów. Najlepiej wybrać się tam na początku sezonu. Wówczas jest największa szansa by spotkać nietoperza.

Kiedyś był prąd…
Na początku lat dwudziestych naszego stulecia, jaskinia miała przez pewien czas oświetlenie elektryczne, które następnie zlikwidowano. Prąd był dostarczany z elektrowni usytuowanej przy Krakowskiej Bramie. Na zachowanych jeszcze izolatorach i przewodach utworzyły się już maleńkie stalaktyty. Obecnie Jaskinie Ciemną zwiedzamy ze świeczkami (które dostarcza przewodnik) lub przy użyciu swojej latarki.

Historia Jaskini Ciemnej w Ojcowie

O Jaskini wspominał już Sebastian Piskorski w 1691 r. W latach 80. XVIII w. dwukrotnie odwiedził ją Hugo Kołłątaj (1798 i 1805 r.). Przebywał w niej także Stanisław Staszic. W 1787 r. Jaskinię Ciemną w Ojcowie zwiedzał król Stanisław August Poniatowski przy okazji pobytu w Krakowie.

Archeologia w Jaskini Ciemnej

Pierwsze prace wykopaliskowe w jaskini (dokładniej w Oborzysku Wielkim), prowadził w latach 1898-1912 S. J. Czarnowski, a w latach 1918-19 S. Krukowski, obejmując nimi także wejście do komory głównej. Wśród inwentarzy krzemiennych z badań S. Krukowskiego, są znaleziska zaliczane do najstarszych w rejonie Ojcowa i jednych z najstarszych w Polsce, datowane na schyłek zlodowacenia środkowopolskiego (ok. 120-115 tys. lat p.n.e.). Mała liczba zabytków nie pozwoliła jednak na ustalenie ich kulturowej przynależności.

Ostatnie badania Stanisława Kowalskiego z lat 1963-68 przyniosły wiele interesujących zabytków kultury mikocko-prądnickiej, datowanych na wczesną fazę ostatniego zlodowacenia (70-54 tys. lat p.n.e.). Są to liczne noże prądnickie i zgrzebła, służące wówczas do obróbki drewna, skór czy ćwiartowania tuszy upolowanych zwierząt. Część z nich eksponowana jest w Muzeum im. W Szafera w Ojcowie.

W namulisku jaskini znajdowane są szczątki kostne niedźwiedzia jaskiniowego i rosomaka.

Legenda związana z Jaskinią Ciemną

Do Ogrojca i Oborzyska Wielkiego przylega osobliwa skałka zwana Rękawicą, Dłonią lub Pięciopalcówką (widoczna od Krakowskiej Bramy), a na lewo (na północ) od niej sterczy podwójna Skałka Sowia.

Skały Koronne Ojców

Legenda mówi, że gdy miejscowa ludność ukryła się w Jaskini Ciemnej podczas najazdu Tatarów, Stwórca swą ręką zasłonił wejście do jaskini i tym sposobem zmylił ślad pogoni, a jako widomy znak cudu pozostała wielka dłoń kamienna o pięciu palcach, którą później nazwano Rękawicą.