Zamek w Ojcowie

Zamek w Ojcowie podobnie jak Zamek Pieskowej Skale powstał w XIV wieku. Burzliwa historia sprawiła, że obecnie pozostały z zamku ruiny. Zwany jest też zamkiem Kazimierzowskim.

Lokalizacja

Ruiny zamku w Ojcowie, leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Ojców w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Godziny otwarcia

Ruiny Zamku „Kazimierzowskiego” w Ojcowie tel. (12) 389-20-05

Otwarte od 8 kwietnia do 12 listopada (1 listopada nieczynne), w godz. od 10.00

do 16.45 (kwiecień, wrzesień ostatnie wejście),

do 17.45 (maj-sierpień, ostatnie wejście),

do 15.45 (październik, ostatnie wejście),

do 15.00 (listopad, ostatnie wejście).

W niedziele i święta czas otwarcia przedłuża się o jedną godzinę.

Cena biletu

opłata normalna: 3,00 zł
opłata ulgowa: 2,00 zł
Opłata dla osób z legitymacją „Karta Dużej Rodziny” taniej o 50%

Najważniejsze informacje:

-> Do zwiedzania mamy basztę (z bramą) w której znajduje się makieta zamku, wystawa p.t. „Dzieje zamku ojcowskiego”
-> Ze wzgórza zamkowego roztacza się piękny widok na Dolinę Prądnika.

Niestety ze średniowiecznej warowni pozostała dzisiaj już tylko malownicza ruina, na którą składają się resztki murów obronnych i budynków mieszkalnych, brama wjazdowa, ośmioboczny obniżony stołp oraz przykryta kratą studnia (obecnie już tylko mająca 20 metrów głębokości). W budynku przy bramie zorganizowano niewielką wystawę p.t. „Dzieje zamku ojcowskiego”, na której można zapoznać się z historią twierdzy i jej właścicieli oraz obejrzeć makietę budowli.

Historia Zamku w Ojcowie

zamek w ojcowie - model

Jeszcze w czasie epoki żelaza, w miejscu gdzie stoi zamek, znajdowała się osada kultury łużyckiej zniszczona przypuszczalnie przez najazd Scytów. Zamek wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku.

Nazwa zamku

Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca – Władysława Łokietka, który ukrywał się w jednej z jaskiń. Z tego też źródła wywodzi się nazwa miejscowości Ojców: Ociecz, inaczej: Ociec u Skały. To na cześć osady, która pomagała przetrwać  Władysławowi w grocie (dostarczając mu pożywienie)

Ważną datą jest 1829 rok. Wówczas rząd rosyjski sprzedał Ojców Konstantemu Wolickiemu, który rozebrał zamkowe mury. Pozostawiono jedynie bramę wjazdową, ośmioboczną wieżę i mury obronne.

W XIX wieku kilkakrotnie podejmowano próby odnowienia lub nawet odbudowy zamku. Z lat 40., kiedy Ojców był własnością Prędowskich, pochodzi niezrealizowany neogotycki projekt odbudowy zamku.

Dopiero nowa właścicielka – Ludwika Czartoryska – w 1913 r. przystąpiła do konserwacji ruin i częściowej odnowy baszty. Zbudowano wówczas kominek w wieży i schody w jej dolnej kondygnacji.

Zamek w Ojcowie – obecnie

Zamek obecnie pod opieką Ojcowskiego Parku Narodowego. Kolejne prace konserwatorskie prowadziła dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego. Obejmowały one rekonstrukcję gontowych dachów bramy wjazdowej i wieży, prace zabezpieczające przy budynku z bramą oraz tynkowanie wnętrza bramy i częściowe zabezpieczenie dolnych partii murów.