Igła Deotymy

Igła Deotymy

To charakterystyczny ostaniec znajdujący się w Dolinie Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym.

Ostatniec

Jest to charakterystyczna, zbudowana z wapieni skała przypominająca swoim kształtem igłę. Powstała w wyniku procesów krasowych. Nazwa skały pochodzi od słowa Deotyma – literackiego pseudonimu Jadwigi Łuszczewskiej. Nadano ją na część wizyty poetki w Ojcowie w 1853 roku. Mieszkała ona podobno w willi „Pod Koroną”, obok Igły Deotymy i tu w Dolinie Prądnika czerpała natchnienie do swoich wierszy. Obecnie obiekt jest zniszczony.

Igła Deotymy wznosi się samotnie po wschodniej stronie potoku Prądnik, pomiędzy Panieńskimi Skałami i Skałami Kawalerskimi. Obok skały znajdują się obiekty zabudowy mieszkańców Doliny Prądnika. Skała nie jest udostępniona do wspinaczki skałkowej. W jej otoczeniu rosną nasadzone brzozy ojcowskie, gatunek bardzo rzadki, znany z nielicznych stanowisk, bowiem naliczonych jest tylko ok. 11.